Skip to main content Skip to search

Farmacovigilență

ACTIVITĂȚI DE FARMACOVIGILENȚĂ

Farmacovigilența este o activitate ce se află în atenția fiecărui angajat al unei companii farmaceutice, de la Reprezentantul Medical la CEO, ca fiind o activitate de o crucială importanță. În lumina recentelor reglementări europene, activitățile ce privesc farmacovigilența (inclusiv raportarea via EudraVigilance) necesită o evaluare atentă a tuturor pașilor necesari pe care fiecare deținător APP trebuie să îi facă pentru a-și duce la îndeplinire îndatoririle.

Oferim consultanță cu privire la farmacovigilență, inclusiv posibilitatea de a accesa EudraVigilance ca membri certificați ai comunității XEVMPD.